ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
τ. 1038 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Σ’ αυτό το τεύχος:

 

ΦΑΚΕΛΟΣ
Ξεκινώντας την περίοδο της Παρουσίας
- Επί βασιλείας Καίσαρος Αυγούστου (Eloi Leclerc)
- Το λειτουργικό έτος (π. Γαβριήλ Μαραγκός τ.Ι.)
- Τα μεγάλα δογματικά θέματα της μεταρρύθμισης (H. Jenny)

ΒΙΒΛΙΚΑ
Το φως στις μέρες της σκοτεινιάς
- Ιερεμίας 33, 14-16 Μελέτη (Μ-Ν Thabut)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Απόστολοι με την προσευχή
- Το μήνα Δεκέμβριο (π. Δ. Δαλέζιος)
- Στη Λούρδη γιορτάζοντας (αδ. Αικατερίνη Μαϊδιώτη)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Μεγάλοι σύγχρονοι προβληματισμοί
- Πολιτική και Κόσμος (π. Γ.Μ.)

 


   
   


©2005 Catholic Church of Greece