ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
τ. 1021 ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

Σ’ αυτό το τεύχος:

 

ΦΑΚΕΛΟΣ
Κοντά στους ανθρώπους που πονούν
Σε νέα βάση το προσφυγικό έργο της Κάριτας (συνέντευξη κ. Α. Φωσκόλου)
«Ανθρωπος χωρίς πατρίδα» (Αντωνία Ζαλώνη)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Απόστολοι με την προσευχή
Για το Μάρτιο (π. Δ. Δαλέζιος)

Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
Σαράντα χρόνια μετά
Μια αξιολόγηση του έργου της (Επίσκοποι)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Προκλήσεις σε μια λειτουργική περίοδο
Κατά την Τεσσαρακοστή… (π. Γαβριήλ Μαραγκός)

   
   


©2005 Catholic Church of Greece