ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
τ. 1035 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Σ’ αυτό το τεύχος:

 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ
Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς
- Κατήχηση και διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία
(Directorium, 73-76)

ΦΑΚΕΛΟΣ
Μαρτυρία μιας κλήσης
- Τα μάτια του πατέρα μου και της μητέρας μου (Guy Gilbert)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Απόστολοι με την προσευχή
- Το μήνα Σεπτέμβριο (π. Δ. Δαλέζιος)
- Η γη κι όσοι μένουνε σ’ αυτήν (π. J.-Cl. Dhotel) 


   
   


©2005 Catholic Church of Greece