ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
τ. 1028 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού ανοίγει την Εκκλησία στο μέλλον

 

Η Εκκλησία μέσα στο Σύγχρονο Κόσμο

 

Αλληλεγγύη της Εκκλησίας με την ανθρώπινη
οικογένεια

Η ποιμαντική Διάταξη «Η Εκκλησία μέσα στο Σύγχρονο Κόσμο», αν και περιλαμβάνει δύο μέρη, αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο. Ονομάζεται «ποιμαντική» Διάταξη, γιατί, βασιζόμενη στις αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας, επιδιώκει να εκθέσει τις σχέσεις της Εκκλησίας με τον κόσμο και με τους σημερινούς ανθρώπους. Έτσι, ούτε από το πρώτο μέρος λείπουν οι ποιμαντικές προθέσεις, ούτε από το δεύτερο οι διδακτικές.

Στο πρώτο μέρος η Εκκλησία εκθέτει τη διδασκαλία της για τον άνθρωπο, για τον κόσμο μέσα στον οποίο ο άνθρωπος ζει και για τις σχέσεις της με τον άνθρωπο και τον κόσμο. Στο δεύτερο μέρος στρέφει την ιδιαίτερη προσοχή της σε ορισμένες όψεις της σημερινής ζωής και της σύγχρονης κοινωνίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα τα ερωτήματα και τα προβλήματα που φαίνονται σήμερα πιο επείγοντα. Είναι επόμενο ότι, στο δεύτερο αυτό μέρος, τα θέματα που εξετάζονται στο φως των χριστιανικών αρχών, δεν περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία ουσιαστικά και αμετάκλητα, αλλά και ορισμένα δευτερεύοντα.


Σε ποιους απευθύνεται η Σύνοδος

Η Σύνοδος, αφού εξέτασε σε βάθος το μυστήριο της Εκκλησίας, δεν διστάζει τώρα να απευθύνει το λόγο όχι μόνο προς τα παιδιά της Εκκλησίας και όλους όσοι ομολογούν το όνομα του Χριστού, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά διάκριση, θέλοντας να εκθέσει σε όλους πώς αυτή εννοεί την παρουσία και τη δραστηριότητα της Εκκλησίας μέσα στο σύγχρονο κόσμο.

Ο κόσμος, λοιπόν, προς τον οποίο απευθύνεται, είναι ο κόσμος των ανθρώπων, δηλαδή ολόκληρη η ανθρώπινη οικογένεια και όλη η πολυδιάστατη πραγματικότητα, μέσα στην οποία ο άνθρωπος ζει. Ο κόσμος-θέατρο της ιστορίας του ανθρώπινου γένους, που είναι σημαδεμένος από τις προσπάθειες του ανθρώπου, από τις αποτυχίες του και από τα κατορθώματά του. Ο κόσμος για τον οποίο οι χριστιανοί πιστεύουν, ότι πλάστηκε και συντηρείται από την αγάπη του Δημιουργού. Ο κόσμος αυτός έπεσε βέβαια στη σκλαβιά της αμαρτίας, αλλά ο Χριστός με το Σταυρό και την Ανάστασή του έσπασε τη δύναμη του κακού και τον απελευθέρωσε, (…) για να φθάσει στην ολοκλήρωσή του.


ΧΕ, 2αβ


Στην υπηρεσία του ανθρώπου

Σήμερα η ανθρωπότητα μένει κατάπληκτη μπροστά στις εφευρέσεις της και στη δύναμή της. Αντιμετωπίζει όμως πολλές φορές και τρομακτικά ερωτήματα για τη σημερινή εξέλιξη του κόσμου, για τη θέση και το ρόλο του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν, για το νόημα των ιδιωτικών και συλλογικών προσπαθειών του, όπως και για τον τελικό σκοπό των πραγμάτων και του ανθρώπου. Γι’ αυτό η Σύνοδος, μαρτυρώντας και εκθέτοντας την πίστη όλου του Λαού του Θεού, που συναθροίστηκε από το Χριστό, δεν μπορεί να προσφέρει καλύτερη απόδειξη αλληλεγγύης, σεβασμού και αγάπης προς την ανθρώπινη οικογένεια, στην οποία ανήκει ο ίδιος αυτός Λαός, παρά εγκαινιάζοντας διάλογο μαζί της πάνω στα προβλήματα που αναφέραμε, φωτίζοντάς τα στο φως του Ευαγγελίου και θέτοντας στη διάθεση της ανθρωπότητας τη σωστική δύναμη, την οποία η Εκκλησία λαβαίνει από τον Ιδρυτή της, κάτω από την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται πραγματικά για την ίδια τη σωτηρία του ανθρώπου και για την ανανέωση της ανθρώπινης κοινωνίας. Επομένως ο άξονας, γύρω από τον οποίο στρέφεται όλη τούτη η Διάταξη, είναι ο άνθρωπος, και μάλιστα ο άνθρωπος σαν ενότητα και σαν σύνολο, ο άνθρωπος σώμα και ψυχή, σκέψη και θέληση.


ΧΕ, 3α

«Η χαρά και η ελπίδα,
η θλίψη και το άγχος
των σημερινών ανθρώπων,
προπάντων των φτωχών
και του κάθε πονεμένου,
είναι επίσης χαρά και ελπίδα,
θλίψη και άγχος
των μαθητών του Χριστού
και δεν υπάρχει τίποτα
το πραγματικά ανθρώπινο,
που να μη βρίσκει απήχηση
στην καρδιά τους.
Αληθινά, η κοινότητα
των μαθητών του Χριστού
αποτελείται από ανθρώπους,
που συναθροισμένοι
στο όνομα του Χριστού,
κατευθύνονται
από το Άγιο Πνεύμα
στην ιερή τους πορεία προς
την Βασιλεία του Πατέρα και
φέρουν ένα μήνυμα σωτηρίας,
που οφείλουν
να το μεταδώσουν σε όλους.
Γι’ αυτό η κοινότητα αυτή
αισθάνεται
πραγματική και βαθιά αλληλεγγύη
με το ανθρώπινο γένος
και την ιστορία του».

ΧΕ, 1α

   
     


©2005 Catholic Church of Greece