ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
τ. 1028 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού ανοίγει την Εκκλησία στο μέλλον

 

Γεγονότα σταθμοί…

 • Στις 25 Ιανουαρίου 1959, στη βασιλική του Αγίου Παύλου, ο πάπας Ιωάννης ΚΓ΄ αναγγέλλει στους καρδιναλίους την απόφασή του να συγκαλέσει οικουμενική Σύνοδο.
 • Στις 17 Μαΐου 1959 εγκαινιάζεται η αντιπροπαρασκευαστική περίοδος με τη σύσταση μιας δεκαμελούς επιτροπής και με πρόεδρο τον καρδινάλιο Ταρντίνι.
 • Τη 18 Ιουνίου 1958, ο πάπας Ιωάννης ΚΓ΄ απευθύνεται στους Επισκόπους, στα μοναχικά τάγματα, και στα καθολικά πανεπιστήμια ζητώντας τους να συμμετέχουν στην προετοιμασία της Συνόδου.
 • Την Πεντηκοστή (Ιούνιος) 1960 συστήνονται 11 Επιτροπές, 3 Γραμματείες και η Κεντρική Επιτροπή με πρόεδρο τον Πάπα και γενικό γραμματέα το σεβασμ. Π. Φελίτσε.
 • Με τη βούλλα της 25ης Δεκεμβρίου 1961 ο Ιωάννης ΚΓ΄ συγκαλεί επισήμως τη Σύνοδο.
 • Στις 11 Οκτωβρίου 1962 με ιστορική μεγαλοπρέπεια κάνει η Σύνοδος την έναρξή της. Πατέρες της Συνόδου, εκτός από τους Επισκόπους είναι και Γενικοί Ηγούμενοι μοναχικών ταγμάτων. Συμμετέχουν επίσης ειδικοί Θεολόγοι, μη καθολικοί Παρατηρητές και καλεσμένοι Λαϊκοί. Ο Πάπας αναγγέλλει τους στόχους της Συνόδου: - παρουσίαση της πίστης με ανανεωμένο λόγο, - προώθηση του διαλόγου ανάμεσα στους χριστιανούς και σύσφιξη των σχέσεων με το σύγχρονο κόσμο.
 • Στις, 13 Οκτ. 1962, κατά την 1η ολομέλεια της Συνόδου, ο καρδινάλιος Lienard προτείνει να καθυστερήσει η εκλογή των μελών των Επιτροπών για 3 μέρες. Η πρόταση γίνεται δεκτή.
 • 1η περίοδος: 11 Οκτ. 1962 - 8 Δεκ. 1962.
 • 21 Ιουνίου 1963, εκλογή του Παύλου ΣΤ΄. Την επομένη ανακοινώνει τη συνέχιση της Συνόδου.
 • 2η περίοδος: 29 Σεπτ. 1963 - 4 Δεκ. 1963.

 • 1η Συνάντηση Παύλου ΣΤ’ και Αθηναγόρα Α’ στους Αγίους Τόπους, 6 Ιανουαρίου 1964.
 • Σύσταση του Λειτουργικού Συμβουλίου την 25 Ιανουαρίου 1964.
 • 3η περίοδος: 14 Σεπτ. 1964 – 21 Νοεμβ. 1964.
 • Λόγος Παύλου ΣΤ’ στον ΟΗΕ, 4 Οκτωβρίου 1964.
 • 4η περίοδος: 14 Σεπτ. 1965 – 8 Δεκ. 1965.
 • 15 Σεπτεμβρίου 1965 ο Παύλος ΣΤ΄ ανήγγειλε τη σύσταση της Συνόδου των Επισκόπων.
 • Τελετές άρσης αφορισμών στη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, 7 Δεκεμβρίου 1965.
 • Λήξη Συνόδου: 8 Δεκ. 1965.
 • Επίσκεψη του Πάπα στην έδρα του Παγκοσμίου Συμβ. των Εκκλησιών (1965).
 • Θέσπιση οκτώ μετασυνοδικών Επιτροπών για την πραγματοποίηση των συνοδικών αποφάσεων.
 • Ίδρυση Γραμματείας για τις σχέσεις με τις μη χριστιανικές θρησκείες.
 • Ίδρυση της Γραμματείας για θέματα των μη πιστευόντων.
 • Ίδρυση της Caritas Internationalis.
 • Η υποχρεωτική ισχύς των διαταγμάτων που εκδόθηκαν κατά τη Σύνοδο ορίστηκε η 29 Ιουνίου 1966.
 • Θέσπιση του Διεθνούς Οργανισμού «Δικαιοσύνη και Ερήνη», 6 Ιανουαρίου 1967.
 • Η πρώτη συνέλευσή της Συνόδου των Επισκόπων ορίστηκε για το Σεπτέμβριο του 1967.

   
     


©2005 Catholic Church of Greece