ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
τ. 1028 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Η Β’ Σύνοδος του Βατικανού ανοίγει την Εκκλησία στο μέλλον

 

Στατιστικές

Πατέρες της Συνόδου
 
Καρδινάλιοι 80
Πατριάρχες
7
Αρχιεπ.- Επίσκοποι
1.619
Τιτουλάριοι επίσκοποι 975
Γενικοί Ηγούμενοι 97
 
2.778
   
Παρόντες 2.386
   
Καλεσμένοι  
Χριστιανοί μη καθολικοί 101
Καθολικοί λαϊκοί, γυν. 23
άνδρες 29
 
153

 

Κείμενα Β' Συνόδου Βατικανού Αρχικά Χρον. ψηφ.
     
Η θεία Λατρεία ΘΛ 1963-12-04
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ΜΜE 1963-12-04
Η Εκκλησία ΕΚ 1964-11-21
Οι Ανατολικές Εκκλησίες ΑΕ 1964-11-21
Ο Οικουμενισμός ΟΙ 1964-11-21
Η ποιμαντική αποστολή των Επισκόπων ΠΕ 1965-10-28
Η μοναχική ζωή ΜΖ 1965-10-28
Η μόρφωση των Ιερέων ΜΙ 1965-10-28
Η χριστιανική παιδεία ΧΠ 1965-10-28
Οι μη χριστιανικές θρησκείες ΜΧΘ 1965-10-28
Η θεία Αποκάλυψη ΘΑ 1965-11-18
Η αποστολή των Λαϊκών ΑΛ 1965-11-18
Η θρησκευτική Ελευθερία ΘΕ
1965-12-07
Οι Ιεραποστολές ΙΕ 1965-12-07
Η αποστολή και η ζωή των Πρεσβυτέρων
ΑΠ 1965-12-07
Η Εκκλησία μέσα στο σύγχρονο κόσμο
ΧΕ 1965-12-07

 


Για τη θεία λατρεία

Για τη θεία λατρεία

Η Αγία και Ιερή Σύνοδος στην επιθυμία της να προάγει κάθε μέρα και περισσότερο τη χριστιανική ζωή μεταξύ των πιστών, να προσαρμόσει καλύτερα στις ανάγκες της εποχής μας τους θεσμούς εκείνους που επιδέχονται μεταβολές, να ενθαρρύνει καθετί που μπορεί να συμβάλει στην ένωση όλων των πιστευόντων στο Χριστό, και να ενισχύσει κάθε προσπάθεια που συνεργεί στο κάλεσμα όλων των ανθρώπων να εισέλθουν στους κόλπους της Εκκλησίας, θεωρεί καθήκον της να φροντίσει με ιδιαίτερο τρόπο και για την αποκατάσταση και την προαγωγή της θείας λατρείας.

ΘΛ, 1α

 

 


   
     


©2005 Catholic Church of Greece